РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

43 са яслите в Старозагорско

Публикувано на:

Към края на 2022 г. в област Стара Загора функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1709 места в тях.В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 39.

През 2022 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 1568 деца, или с 27 деца по-малко в сравнение с 2021 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1625 деца, от които момчета са 814, а момичета - 811.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Стара Загора, по възраст към 31.12.2022 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 88.5%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст - 10.6% и на последно място са тези на 3 и повече години – 0.9%

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2022 г. в детските ясли работят 499 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 225, от тях 206 са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 274 души.

Вижте още