РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Над 4 милиона са приходите от нощувки през август

Публикувано на:

През август 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 64 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 491, а на леглата - 5 037. В сравнение с август 2022 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 1.5%, а броят на леглата в тях нараства с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2023 г. в област Стара Загора е 63 523, или с 20.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 27 618 или 43.5% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през август 2023 г. са 22 714, или с 25.7% повече в сравнение със същия месец на 2022 година. От всички пренощували лица 86.8% са български граждани, като по-голямата част от тях (49.0%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 2 997, като 56.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2023 г. е 43.2%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (52.9%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 8.2 процентен пункт.

Приходите от нощувки през август 2023 г. в област Стара Загора достигат 4 073.2 хил. лв., като 3 642.5 хил. лв. са от български граждани, а 430.7 хил. лв. - от чужди граждани

Вижте още