РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Избраха Михаил Михайлов за административен ръководител на Районен съд – Казанлък

Публикувано на:

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Михаил Михайлов за административен ръководител – председател на Районен съд – Казанлък. Той има над 26 години юридически стаж. От началото на 2000 г.  е съдия в институцията, която ще ръководи през следващите пет години.

Пред кадровия орган съдия Михайлов заяви, че кандидатства за поста, мотивиран от натрупания житейски и професионален опит и формираните организационни качества, от изградените отношения с колектива на съда и детайлното познаване на неговите проблеми. Според него управлението на съда следва да се реализира с приемственост и надграждане на достигнатите успехи, а основна насока в дейността на административния ръководител да бъде запазването на създадения спокоен работен климат и колегиалност в отношенията. В резюмето си той посочи, че сред приоритети му са осъществяването на бързо и качествено правосъдие, усъвършенстване на организацията на работа, въвеждане на електронното правосъдие, осигуряване на максимален и ефективен достъп на гражданите, повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители. 

Подкрепа за кандидатурата заяви Цветинка Пашкунова - член на ВСС, като отбеляза притежаваните от съдия Михайлов професионални и етични качества. Посочена бе заявената от общото събрание на съдиите единодушна подкрепа за неговата кандидатура.

Вижте още