РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Стара Загора с функционална и модерна Географска информационна система

Публикувано на:

Представиха Географската информационна система на община Стара Загора.

„Инициирахме създаването и въвеждането на Географска информационна система, която да улеснява граждани, бизнес и администрация. Обхватът е толкова широк, че хората тепърва ще видят колко много приложения може да има системата и смятам, че градът ни ще бъде на челните места по дигитализация. Услугите, които ГИ системата предлага са на едно много по-високо ниво и затова искам да благодаря на изпълнителите, които свършиха  качествено поставената им задача“, обяви кметът Живко Тодоров.

В България са пет общините, които имат подобни системи. Тя не изисква login нито от гражданите, нито от служителите на администрацията, а разпознава кой я използва и предоставя различен достъп и функционалности, в зависимост от правата, които са дефинирани през администраторски панел.

Когато Географската информационна система /ГИС технологията/ се използва за общинско управление и развитие, тя носи много ползи и за администрацията и за гражданите по много начини. Основният резултат е по-малко разходи и по-висока ефективност. В ГИС може да комбинирате кадастъра, регулацията, специализираната карта (подземна и надземна инфраструктура, проводи и съоръжения), екологични показатели, данни за зелените територии, статистически данни за населението, ползването на земеделските земи, климатични данни, поражения от бедствия и аварии и още много други неща в една „дигитална община“,  обясни инж. Иван Мяшков от фирмата-изпълнител.

Той посочи още, че от една страна ГИС позволява законовите норми да се прилагат бързо и правилно за различните публични и непублични регистри в Общината. „Можете да направите справка за даден реален обект (имот, парцел сграда, инфраструктура и др.), като се посочи обектът в „Дигиталната община“ и ще видите какви други обекти от различните слоеве има в съседство. Това важи и за „нематериалните“ граници и ограничения- например в каква зона по Общ устройствен план попада даден имот. Извършването на справки за такива обекти по повече показатели понякога отнема доста време на администрацията заради невъзможността различни обекти и правила да бъдат „комбинирани“ е един цифров модел. Често различните регистри и регулации за една и съща територия са в компетенцията на различни отдели и дирекции на институциите, като понякога даже е невъзможно те да се комбинират в една комплексна справка. В ГИС могат да се генерират и предварително дефинирани документи (скици, разрешителни, специализирани справки и отчети и т.н.), които след подписването им с електронен подпис на оторизиран служител да се превръщат в официални документи с правна сила“, допълни още той.

Инж. Иван Мяшков добави още, че ползите за бизнеса и гражданите са неоспорими. При реализация на Уеб ГИС всеки заинтересован гражданин или инвеститор през браузър и без необходимост от техническа подготовка и знания ще може да получи информация от публичните регистри за територията на общината, да направи проверка за наличие на различни законови ограничения за дадена локация или да направи справка за собствен имот по определени показатели. Така, например, строителните предприемачи, брокери на недвижими имоти, компании за публични услуги и много други  ще могат лесно и бързо да направят предварителна оценка на разходите си или на потенциала за развитие на бизнеса си в нови райони на общината.

Системата е достъпна на адреса – https://gis.starazagora.bg/

Вижте още