РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Увеличиха заплатите на кметовете на кметства

Публикувано на:

На извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора местните старейшини приеха увеличаване на числеността в звено „Озеленяване и комунални дейности“, считано от 1 септември 2023г. Увеличени бяха и основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Стара Загора с дата 1 януари 2023г.

Приета бе и точката за кандидатстване по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.

„Искам да разясня колко е важно приемането на това предложение, тъй като това е проект, който се разработва от Община Стара Загора, в партньорство с УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Тракийски университет Стара Загора, заедно с Общините Бургас, Ямбол и Сливен. Най-важното, което включва той, е строежът на ново детско отделение в двора на болница „Проф. д-р Стоян Киркович“. Знаем какви са условията в сегашното отделение и искаме това да се промени“, поясни кметът Живко Тодоров, който е вносител на предложението.

Община Стара Загора ще участва с проект „Изграждане на интегриран болничен клиничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца“, обхващащ дейностите: ранна диагностика на вродени социално значими заболявания по време на бременността, лечение на деца от 0 до 18-годишна възраст и своевременна рехабилитация на нуждаещите се при установени нарушения с неврологични и опорно-двигателни заболявания на подрастващите.

Вижте още