РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Област Стара Загора е на шесто място по безработица

Публикувано на:

През месец юли 2023г. в област Стара Загора на работа са постъпили 453 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 441 лица, по програми 5 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 7 лица.

98 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 126 са от групата на специалистите и 229 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 67 лица, със средно 230 и с основно и по-ниско 156 лица.

През месец юли в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 617 свободни работни места, 605 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 12 свободни работни места, като всички са по програма „Красива България”.

Равнището на безработица през месец юли 2023г. е 4,3% при 5,2% за страната – стойността за областта се увеличава с 0,3% спрямо предходния месец, а спрямо месец юли 2022г. се запазва /4,3%/.

Към 31 юли броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 410, като спрямо предходния месец /5 058/ е отчетено увеличаване на броя им с 352, а в сравнение с месец м.юли 2022г. регистрираните безработни намаляват с 30 /от 5 440 през месец юли 2022г. на 5 410 лица през 2023г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Павел баня  и Казанлък – 2,5%, Стара Загора – 2,8%, а с най-високо – общините Николаево – 35,1% и Братя Даскалови – 22,7%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция /заедно с област Пловдив/ по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна, Бургас, Добрич и Перник.

Вижте още