РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Местният парламент в Братя Даскалови против кариера за варовик

Публикувано на:

Местният парламент в Братя Даскалови  се противопостави на изграждането на кариера за варовик в Тюркмен. Общинските съветници единодушно гласуваха декларация, внесена от БСП, след като се запознаха с ново инвестиционно намерение на  дружеството „Агро Ерг" за добив на варовици в концесионна площ  „Орманите" (244,179 дка) на територията на съседната община Брезово. БСП вече събира и подписи срещу исканата концесия за 35 г.

Предложението за изграждане на кариера е внесено за втори път, въпреки декларациите на местните власти и протестите на гражданите от общините Братя Даскалови и Брезово.

„Ние, общинските съветници на община Братя Даскалови, сме убедени, че кариера за варовик в Тюркмен ще създаде негативни последици върху живота и здравето на жителите и природата, както в брезовското село и съседните  на него населени места, така и в нашата  община",  сочи текста на документа.

„Ивестиционното предложение поставя под риск съществуването на  основния поминък - селското стопанство и развитието на района. Не желаем в никакъв случай община Братя Даскалови от селскостопански район с екологично земеделие, с редица защитени видове животни и птици и с тенденция за развиващ се туризъм, да бъде превърната в добивна кариера на строителни материали", се казва в декларацията. Тя ще бъде изпратена до президента, премиера, министъра  и инспекциите на околната среда, областните управители на Стара Загора и Пловдив и  др.

„Добиването на варовик ще се реализира чрез взривни дейности, което ще доведе до еко катастрофа с непоправими последици за живота и здравето на населението в нашата община, още повече че в близост са разположени газопровод и нефтопровод", заявиха съветниците.

По думите на БСП-съветниците, които стартираха и подписка преди дни,  ще се замърсят подпочвените води на с.Тюркмен и близките селища, защото теренът е в непосредствена близост до вододайната зона на селото. Евентуалната кариера ще се намира само на 800 метра от братядаскаловското село Гранит и на 400 метра от брезовското село Тюркмен  и на 2-3 км от село Братя Даскалови.

Вижте още