РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Старозагорска област е на пето място по брой на заетите лица

Публикувано на:

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 137.0 хил., от които 72.8 хил. са мъже и 64.3 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2023 г. е 55.4% (при 52.9% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 62.1%, а при жените - 49.4%.

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (169.8 хил.) и преди област Благоевград (130.8 хил.), а по коефициент на заетост е на трето място, след област Варна (58.5%) и преди област София (54.3%).

През второто тримесечие на 2023 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години общият брой на  заетите лица в област Стара Загора са 131.7 хиляди , от които 69.4 хил.са мъже и 62.3 хил.-жени.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 74.7% (77.5% за мъжете и 71.9% за жените).

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (163.4 хил.) и преди област Благоевград (127.1 хил.), а по коефициент на заетост - на трето място, след област София столица (75.7%) и преди област Русе (74.0%).

Вижте още