РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Строят нови 72 жилищни сгради в Старозагорско

Публикувано на:

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 87 жилищни сгради с 281 жилища в тях и 39 974 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 153 други сгради с 59 287 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 27.9%, броят на жилищата в тях - със 123.0%, както и общата им застроена площ - с 91.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната РЗП са повече съответно с 34.2 и 138.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 7.4%, жилищата в тях - със 7.6%, а разгънатата им застроена площ нараства с 5.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 1.3% повече, а общата им застроена площ - с 22.6%.

През второто тримесечие на 2023 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 72 жилищни сгради с 230 жилища в тях и 35 769 кв. м разгъната застроена площ и на 67 други сгради с 21 545 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради нарастват с 20.0%, но жилищата в тях намаляват с 13.2%, а общата им застроена площ се увеличава с 5.7 %. Започнал е строежът на 10.7% по-малко други видове сгради, а тяхната РЗП спада с 4.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 12.2%, жилищата в тях - с 52.3%, а разгънатата им застроена площ - с 46.1%. Започнатите други видове сгради са с 15.5% повече, но общата им застроена площ е с 21.4% по-малко.

Вижте още