РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Намалява броят на издадените книги в Старозагорско

Публикувано на:

През 2022 година в област Стара Загора са издадени: 170 книги с годишен тираж 45.0 хиляди; 21 брошури с годишен тираж 30.0 хиляди; 7 регионални вестника с годишен тираж 365.0 хил. и еднократен тираж 9.5 хиляди.

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури намалява с 21, а средният тираж се увеличава от 137 през 2021 на 393 през 2022 г., или със 187.2%.

През 2022 г. в област Стара Загора са издавани 7 вестника с годишен тираж 365 хил., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 4 (36.4%), а тиражът им намалява с 5 хил. (1.2%).

Относителният дял на издаваните вестници в област Стара Загора е 7.0% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж - 3.3% от тиража на всички регионални вестници. 

снимка: Abhi Sharma

Вижте още