РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Близо 80 предложения ще разгледа Общинският съвет

Публикувано на:

Близо 80 са предложенията, които са част от дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Стара Загора за този месец. Предстои на второ четене да се гласува Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора. Съветниците ще разгледат и предложени мерки за стимулиране на домакинствата за разделно събиране и предаване за рециклиране на отпадъци от опаковки (хартия, пластмаса и стъкло) чрез въвеждане на стимули при заплащане на такса битови отпадъци.

На своето редовно заседание, старейшините ще гласуват и проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора. Той включва въвеждане на конкретни правила и изисквания за управлението и движението на индивидуалните електрически превозни средства - ограничение на скоростта с цел безопасност, както и определяне на зони за паркиране на електрическите тротинетки за споделено използване, за да не се затруднява преминаването през тротоари и др.

Общинският съвет ще обсъди и въвеждането на „Бизнес карта за административно обслужване“, която ще дава право на инвеститорите и предприемачите, стартиращи и осъществяващи инвестиционни проекти на територията на общината, да получават при поискване експертно съдействие и обслужване.

В дневния ред на 58-ото заседание влиза и предложението за даване на съгласие за кандидатстване по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“, финансирана по Програма „Околна среда“ 2021-2027. Тя е за подкрепа на общински зоологически градини в посока запазване на биоразнообразието и консервацията на защитени видове. В тази връзка ръководството на Зоопарка в града инициира преместване на хабитата на мечките и грабливите птици в парцел от 60 декара, находящ се в северната част над зооградината. Теренът е предоставен с решение на ОбС още през 2014 година.

Старейшините ще гласуват  избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД, както и на „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД. Постъпилите кандидатури и за двете здравни общински заведения са на досегашните им ръководители.

Общинският съвет ще разгледа още маршрутите за движение на автобусните и тролейбусни линии от Общинската транспортна схема, влизащи в сила от месец януари 2024 г. Разработеният  проект е изготвен въз основа на подробни проучвания на нагласите, потребностите и транспортните навици на жителите на общината. Взети са под внимание икономическия и финансов анализ на съществуващото състояние на операторите, извършващи обществен превоз на пътници, както и предложенията след представянето на схемата пред обществеността, гласят част от мотивите на администрацията.

Предложени са за гласуване и актуализиране на Списъка на средищните училища и детски градини в Община Стара Загора за осигуряване на равен достъп на децата и учениците в задължителна училищна възраст до образование за учебната 2023/2024 година в общината, както и Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора (2023 – 2024).

Два отчета за периода от месец януари до месец юни ще бъдат гласувани също – на Общински съвет и на обществения посредник.

Редовното заседание на общинските съветници ще се проведе на 27 юли (четвъртък), от 9.00 часа, в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора.

Вижте още